Buscador Avanzado

05/12/2017 
O obxecto deste protocolo é o de establecer as bases para a sinatura de convenios entre a Consellería de Cultura e os concellos, para a habilitación establecida no artigo 65 da Lei 5/2016,
16/11/2017 
O obxecto do presente convenio é regular as condicións que rexerán a relación entre a Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Conselleria de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde, a FEGAMP como entidade colaboradora e os concellos que se adhiran e acepten
15/11/2017 
O obxecto do presente Acordo é impulsar a rede de entidades locais en contra da violencia de xénero, constituída en 2012 e configurada como un instrumento que busca o rexeitamento social e institucional  da violencia de xénero, sensibilizando á poboación e conseguindo a súa implicación e compromi
20/10/2017 
Convenio entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administración Pública e Xustiza da Xunta, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) da Xunta, e a Fegamp, para crear a rede de ce
10/10/2017 
O obxecto deste protocolo de actuación é establecer un marco de colaboración entre a Xunta de Galicia e as diferentes administracións locais de Galicia, de xeito que poidan implicarse de maneira directa no fomento da implantación e fixación de empresas no territ
01/08/2017 
O presente convenio entre a Fundación Cidade da Cultura de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias ten por obxecto regular a colaboración entre estas institucións, a fin de facilitar ás entidades lo
06/07/2017 
No DOG do día 6 de xullo de 2017 convócase un curso sobre intervención en emerxencias para os concellos con grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
04/07/2017 
Este convenio ten por obxecto establecer un procedemento de actuación que determine a coordinación para a entrega de alimentos ás familias en situación de vulnerabilidade e con menores a cargo.
19/05/2017 
Constitúe o obxecto deste convenio establecer o marco de colaboración entre as partes asinantes para a integración das bibliotecas e axencias de lectura pública municipal, no Catálogo colectivo da Rede de bibliotecas públicas de Galicia, así como o establecemento dos dereitos e das obrigas que, d
29/03/2017 
O Consello Galego do Colexio de Aparelladores e Arquitectos Técnicos e a FEGAMP asinan o presente convenio que ten por obxecto establecer a colaboración entre as partes, de cara a unha axeitada programación, desenvolvemento e verificación de prácticas non laborais

Páxinas