Buscador Avanzado

09/08/2018 
Este convenio ten por obxecto instrumentar a cooperación da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da Consellería do Medio Rural, Seaga, e a Fegamp, cos concellos que voluntariamente se adhiran ao presente convenio, mediante o establecemento dun sistema público de xestió
11/07/2018 
Convenio entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administración Pública e Xustiza da Xunta, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) da Xunta, e a Fegamp, para crear a rede de ce
12/06/2018 
Dende a Fegamp queremos incidir na conveniencia de que o seu concello se acolla ao convenio asinado entre o Consello Xeral do Poder Xudicial, a Xunta de Galicia e esta Federación Galega de Municipios e Provincias, en relación coa detección de supostos de vulnerabilidade con ocasi
20/04/2018 
O presente convenio ten por obxecto regular o réxime de colaboración entre as partes subscriptoras aos efectos de conseguir a realización de imaxes aéreas de alta resolución xeorreferenciadas ao amparo das actuacións contempladas no desenvolvemento do Plan Nacional de Ortografía.
16/11/2017 
O obxecto do presente convenio é regular as condicións que rexerán a relación entre a Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Conselleria de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde, a FEGAMP como entidade colaboradora e os concellos que se adhiran e acepten
15/11/2017 
O obxecto do presente Acordo é impulsar a rede de entidades locais en contra da violencia de xénero, constituída en 2012 e configurada como un instrumento que busca o rexeitamento social e institucional  da violencia de xénero, sensibilizando á poboación e conseguindo a súa implicación e compromi
10/10/2017 
O obxecto deste protocolo de actuación é establecer un marco de colaboración entre a Xunta de Galicia e as diferentes administracións locais de Galicia, de xeito que poidan implicarse de maneira directa no fomento da implantación e fixación de empresas no territ
01/08/2017 
O presente convenio entre a Fundación Cidade da Cultura de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias ten por obxecto regular a colaboración entre estas institucións, a fin de facilitar ás entidades lo
04/07/2017 
Este convenio ten por obxecto establecer un procedemento de actuación que determine a coordinación para a entrega de alimentos ás familias en situación de vulnerabilidade e con menores a cargo.
19/05/2017 
Constitúe o obxecto deste convenio establecer o marco de colaboración entre as partes asinantes para a integración das bibliotecas e axencias de lectura pública municipal, no Catálogo colectivo da Rede de bibliotecas públicas de Galicia, así como o establecemento dos dereitos e das obrigas que, d

Páxinas