Buscador Avanzado

08/08/2017 
Co fin de dar resposta á multitude de consultas formuladas por parte dos concellos galegos como consecuencia da sentenza do Tribunal Constitucional de 11 de maio de 2017 sobre plusvalía municipal, a Fegamp tomou o acordo de encargar un informe que puidese servir de folla de ruta en canto á postur
31/07/2017 
A Galicia temos que mirala dende dentro para entender todas as súas arestas e dende a Federación Galega de Municipios e Provincias, a casa de todos os concellos do país, pódese ver máis claramente todas as súas sinuosas formas.
26/07/2017 
O presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, Alfredo García, reuníase esta mañá con Encarnación Rivas Díaz, directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, e con membros de Augas de Galicia e as Confederacións Hidrográficas do Douro, Miño-Sil e Cantábrico, para busca
21/07/2017 
Esta mañá tiña lugar a primeira reunión da comisión de seguimento da Axenda Social de Galicia na que valorou o grado de execución das medidas e presentouse un documento de traballo para empregar como folla de ruta
18/07/2017 
  Ministerio de Fomento   Extracto da Orde pola que se convoca a presentación de solicitudes mediante concorrencia competitiva ao Programa 1,5% cultural do Ministerio de Fomento. BDNS(Identif.):355677.  
14/07/2017 
Tamén nas instalacións da Cidade da Cultura celebrouse a Comisión Executiva correspondente ao mes de Xullo.

Páxinas