Buscador Avanzado

26/10/2018 
Reunión da Comisión Executiva da Fegamp ordinaria do mes de setembro na sede da federación
26/10/2018 
Visita do presidente da Fegamp as instalacións do Grupo El Correo Gallego invitado pola súa directiva para coñecer o novo espacio do que dispoñen no polígono do Tambre.
26/10/2018 
O IGADI presentou unha proposta de traballo a Fegamp para traballar en materia de Acción Exterior e recordar as obrigas que teñen nesta materia as EE.LL.
26/10/2018 
Reunión co ICEX para buscar vías de colaboración en materia de promoción exterior de productos galegos
26/10/2018 
O presidente da Fegamp, Alfredo García, participou no acto inaugural das xornadas sobre o Plan Básico Autónomico (PBA) que pon en marcha a Xunta de Galicia para servir de base como plan de ordenamento municipal para os concellos que o necesiten.
26/10/2018 
Esta Xornada que organiza  EY e a FUNDACIÓN FIASEP terá lugar o próximo 30 de Outubro no
26/10/2018 
Firma dun convenio de colaboración entre a Fegamp e a Consellería de Política Social para o desenvolvemento de acción de mellora dos servizos sociais en Galicia
 
26/10/2018 
A Fegamp recolleu nesta reunión a problemática exposta pola Axencia Galega de Atención Temperá (AGAT) co compromiso de dar traslado das mesmas ao goberno autonómico para buscar vías de colaboración.
26/10/2018 
A Fegamp recolleu os problemas reflictidos pola federación Galega de Estación de Servizo (FEGAES) como os problemas nas estacións de servizo por falta de persoal sobre todo en perxuício de persoas con movilidade reducida que non poden efectuar a repostaxe de carburante.
26/10/2018 
Reunión na Fegamp cos responsables de UGPOL (polícías locais galegos) para recoller os problemas que presenta a prestación do servizo na nosa comunidade.

Páxinas