Buscador Avanzado

26/10/2018 
Comisión de seguimento nos GES na que se están a negociar as condicións de financiamento e tamén as funcións dos GES (Grupos Supramunicipais de Emerxencias) tras a fin do convenio dos mesmos en decembro de 2018
26/10/2018 
Reunión de representantes da Fegamp con representantes do Fondo Galego para presentar por parte do Fondo Galego a iniciativa "Vacacións con traballo" para a súa difusión entre os concellos galegos
26/10/2018 
Xunta de Voceiros ordinaria do mes de setembro de 2018 na Fegamp
26/10/2018 
Firma do convenio de colaboración entre a Fegamp e a Xunta de Galicia para o financiamento das labores de xestión da biomasa nas franxas secundarias de protección dos núcleos urbans
26/10/2018 
Reunión do presidente da Fegamp, Alfredo García, cos responsables de CEGASAL para coñecer máis a fondo o catálogo de empresas e promoción dos centros especiais de emprego sen ánimo de lucro e de promoción do emprego de calidade de persoas con discapacidade e persoas en situación de risco de exclu
25/10/2018 
Documento da REUNIÓN DA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDO E ANÁLISE DAS REFORMAS DA POLÍTICA FORESTAL, DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS E DO PLAN FORESTAL DE GALICIA, AVALIANDO A EXPERIENCIA ACUMULADA DENDE 2006 E, ESPECIFICAMENTE, A EXTRAORDINARIA VAGA DE LUMES QUE VÉN DE SUFRIR GALICI
25/10/2018 
PResentación da campaña DE Troula Con Sentido para promover a Non Violencia Sexista nas FEstas Galegas.
25/10/2018 
A  celebración dunha sesión extraordinaria da Comisión Executiva da Fegamp, fíxose con motivo da aprobación con urxencia do borrador do Convenio de Colaboraición entre a Fegamp, a Xunta de Galicia e a empresa pública SEAGA, para a xestión da biomasa nas franxas secundarias de protección dos núcle
24/10/2018 
Reunión para falar da actual situación da rede de drogodependencias
24/10/2018 
Reunión na Fegamp de todos os alcaldes que contan con GES (Grupos Supramunicipais de Emerxencias) para avanzar na proposta municipal para a continuidade deste servizo

Páxinas