Buscador Avanzado

14/06/2017 
Esta mañá a Xunta de Voceiros da Fegamp reuníase para a súa convocatoria ordinaria do mes de xuño.
12/06/2017 
  Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
10/06/2017 
  Axencia Galega de Desenvolvemento Rural  Resolución do 1 de xuño de 2017 pola que se convoca a oitava edición dos premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural. BDNS (Identif.): 349903. Obxecto
07/06/2017 
Este curso coordinado pola Subdirección Xeral de Promoción da Saúde e Epidemioloxía da Dirección Xeral de Saúde Pública, Calidade e Innovación do Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade desenvolverase do 3 de xullo ao 27 de outubro de 2017. (50 horas lectivas)

Páxinas