Buscador Avanzado

10/01/2018 
  Axencia Turismo de Galicia
10/01/2018 
Dende este ano os concellos que así o desexen, poderán delegar na Xunta de Galicia o proceso de selección  dos membros dos corpos de policía local, vixilantes municipais e auxiliares de policía local.

Páxinas