Buscador Avanzado

08/10/2018 
O próximo día 25 de outubro terá lugar en Pontevedra o III FORUM RIES 2018 co lema “Cidades intelixentes, saudables e amigables: garantir unha vida sana e promover o benestar en todas as idades”.
05/10/2018 
Esta xornada que se vai celebrar en Santiago está organizada pola Fundación Fiasep e E&Y. LUGAR E DATA DE CELEBRACIÓN: Martes 30 de outubro de 2018. Centro IESIDE Santiago de Compostela. Rúa Nova, 33. Santiago de Compostela XORNADA GRATUITA
29/09/2018 
  Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
28/09/2018 
Curso presencial, organizado polo Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos e cofinanciado polo Ministerio de Fomento, cuio obxectivo é fomentar a implantación da metodoloxía BIM no sector da enxeñería civil e construción.
 
26/09/2018 
Este curso está organizado e impartido pola Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG).
25/09/2018 
- O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade organiza na Coruña este certame co apoio do concello, que é socio da rede de administracións locais - A loita contra a pobreza e a prol da igualdade son os temas centrais das obras, baseadas nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible impulsados pola ONU
25/09/2018 
  Ministerio de Cultura e Deporte   Extracto da Orde do 17 de setembro, pola que se convocan axudas para proxectos de salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial correspondentes a 2018. BDNS(Identif.): 415574.

Páxinas