Buscador Avanzado

29/10/2019 
Celebración da Xunta de Voceiros ordianria do mes de xullo da Fegamp.
29/10/2019 
Na reunión mantida coa Xunta sobre a nova orde de horarios de establecementos, espectáculos públicos e actividades recreativas, a Fegamp propuxo aos concellos como mellores coñecedores da realidade municipal para xestionar a ampliación e redución de horarios.
29/10/2019 
Reunión do presidente da Fegamp, Alfredo García, coa conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, para  tratar asuntos relacionados co plan Hurbe
29/10/2019 
A Fegamp comprometeuse a, unha vez estea constituído o Goberno do Estado, solicitar unha reunión co Director Xeral da Memoria Histórica, dependente do Ministerio de Xustiza, para que entre todas as Administracións deseñar e avanzar de forma conxunta.
29/10/2019 
O presidente da Fegamp, Alfredo García, reúnese co conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, para tratar sobre o acceso aos servizos financeiros nas zonas rurais
29/10/2019 
O presidente da Fegamp, Alfredo García, reúnese co conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, e a directora xeral de Turismo, Nava Castro, para facer seguimento do tema de regular o estacionamento e acampada de caravanas, autocaravanas e campers, e para tratar de avanzar na ordenación de
29/10/2019 
Reunión da Xunta de Voceiros ordinaria do mes de setembro na Fegamp
29/10/2019 
O presidente da Fegamp, Alfredo García, participou na comisión de seguimento dos Grupos de Emerxencias Supramunicipais na EGAP en Santiago de Compostela.
29/10/2019 
O presidente da Fegamp, Alfredo García, reuniuse con Manuel Ángel Fernández-Arruty e Pablo Cámara da Asociación Galega de Autocaravanas (AGA) para tratar cuestións sobre a nova normativa municipal de regulamento destes vehiculos na que se está a traballar.
29/10/2019 
Reunión da Xunta de Voceiros da Fegamp do mes de setembro de 2019

Páxinas