Buscador Avanzado

11/03/2019 
A Fegamp promoverá a difusión entre as entidades que integran a Administración local do contido deste protocolo para promover, difundir e fomentar o valor cultural e paisaxístico do Camiño e colaborar na súa conservación e no mantemento da súa imaxe de cara a celebración do ano Xacobeo en 2021
08/03/2019 
  Axencia Galega das Industrias Culturais
02/03/2019 
  Axencia Galega das Industrias Culturais 
01/03/2019 
  ORGANIZA: Asociación Galega de Xestores Deportivos (AGAXEDE) e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP)
28/02/2019 
Reunión da mesa de formación para validar o plan formativo gratuíto da entidade para 2019

Páxinas