Buscador Avanzado

30/10/2019 
O presidente da Fegamp xunto cos voceiros da entidade acudiron á Subcomisión de Réxime Económico e Financeiro
29/10/2019 
Santiago de Compostela, mércores, 29 de xuño de 2019.- O presidente da Fegamp, Alfredo García, reuniuse en Santiago de Compostela, co director xeral do AGADER, Miguel Ángel Pérez Dubois, o secretario xeral deste organismo, SeverinoÁlvarez Moteserín, e o subdirector de Planificación e Dinamización
29/10/2019 
O presidente da Fegamp, Alfredo García, acude en Madrid ao acto de conmemoración do 40 Aniversario das primeiras eleccións municipais na sede da FEMP en Madrid, coa presencia do rey Felipe VI.
29/10/2019 
Os voceiros da entidade convocaron a X Asemblea da Federación para o 29 de novembro no Palacio de Congresos de Galicia en Santiago de Compostela.
29/10/2019 
O presidente da Fegamp, Alfredo García, participou na comisión de seguimento dos Grupos de Emerxencias Supramunicipais na EGAP en Santiago de Compostela.
29/10/2019 
Celebración da Xunta de Voceiros ordianria do mes de xullo da Fegamp.
29/10/2019 
Na reunión mantida coa Xunta sobre a nova orde de horarios de establecementos, espectáculos públicos e actividades recreativas, a Fegamp propuxo aos concellos como mellores coñecedores da realidade municipal para xestionar a ampliación e redución de horarios.
29/10/2019 
Reunión do presidente da Fegamp, Alfredo García, coa conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, para  tratar asuntos relacionados co plan Hurbe
29/10/2019 
A Fegamp comprometeuse a, unha vez estea constituído o Goberno do Estado, solicitar unha reunión co Director Xeral da Memoria Histórica, dependente do Ministerio de Xustiza, para que entre todas as Administracións deseñar e avanzar de forma conxunta.
29/10/2019 
O presidente da Fegamp, Alfredo García, reúnese co conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, para tratar sobre o acceso aos servizos financeiros nas zonas rurais

Páxinas