Buscador Avanzado

02/07/2019 
  Consellería de Cultura e Turismo  Orde do 24 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases do Premio á innovación bibliotecaria de Galicia e se convoca para o ano 2019 (código de procedemento CT237A). BDNS (Identif.): 468866.
01/07/2019 
  Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
28/06/2019 
A Axencia para a ModernizaciónTecnolóxica (Amtega) organiza o I FORO DE DEBATE PROFESIONAL no marco do proceso de elaboración da Estratexia Dixital de Galicia 2030.
28/06/2019 
A Federación Galega de Municipios e Provincias lanza a campaña 2019 con motivo do Día do Orgullo LGTBIQ na que se inclúe un manifesto institucional cos compromisos que os concellos galegos lanzan nesta ocasión desde o eido local.

Páxinas