Buscador Avanzado

26/10/2018 
Reunión de representantes da Fegamp con representantes do Fondo Galego para presentar por parte do Fondo Galego a iniciativa "Vacacións con traballo" para a súa difusión entre os concellos galegos
26/10/2018 
Comisión de seguimento nos GES na que se están a negociar as condicións de financiamento e tamén as funcións dos GES (Grupos Supramunicipais de Emerxencias) tras a fin do convenio dos mesmos en decembro de 2018
26/10/2018 
Reunión na Fegamp cos responsables de UGPOL (polícías locais galegos) para recoller os problemas que presenta a prestación do servizo na nosa comunidade.
26/10/2018 
O presidente da Fegamp, Alfredo García, participou no acto inaugural das xornadas sobre o Plan Básico Autónomico (PBA) que pon en marcha a Xunta de Galicia para servir de base como plan de ordenamento municipal para os concellos que o necesiten.
26/10/2018 
A Fegamp recolleu nesta reunión a problemática exposta pola Axencia Galega de Atención Temperá (AGAT) co compromiso de dar traslado das mesmas ao goberno autonómico para buscar vías de colaboración.
26/10/2018 
A Fegamp recolleu os problemas reflictidos pola federación Galega de Estación de Servizo (FEGAES) como os problemas nas estacións de servizo por falta de persoal sobre todo en perxuício de persoas con movilidade reducida que non poden efectuar a repostaxe de carburante.
26/10/2018 
Visita do presidente da Fegamp as instalacións do Grupo El Correo Gallego invitado pola súa directiva para coñecer o novo espacio do que dispoñen no polígono do Tambre.
26/10/2018 
Firma do convenio de colaboración entre a Fegamp e a Xunta de Galicia para o financiamento das labores de xestión da biomasa nas franxas secundarias de protección dos núcleos urbans
26/10/2018 
AMATEGA amosou ao presidente da Fegamp os problemas aos que se enfronta o teatro amateur galego buscando vías de colaboración intermunicipal
 
26/10/2018 
Reunión da Comisión Executiva da Fegamp ordinaria do mes de setembro na sede da federación

Páxinas