Buscador Avanzado

29/06/2018 
  Ministerio de Cultura e Deporte Extracto da Orde pola que se convoca o concurso de proxectos de animación á lectura María Moliner en municipios de menos de 50.000 habitantes correspondente ao ano 2018. BDNS(Identif.):405321. Finalidade
28/06/2018 
Normativa básica de aplicación - Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. - Capítulo III da Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e competitividade económica de Galicia.
20/06/2018 
A FEGAMP, un ano máis apoia esta campaña, que conta con un amplo respaldo social e garantía de éxito, dado que se deseña en estreita colaboración con múltiples colectivos sociais, entidades e institucións.
19/06/2018 
Santiago de Compostela, 13 Xuño de 2018.- O 13 de xuño os membros da xunta de voceiros da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) mantiveron unha reunión con representantes das 4 deputacións galegas para valorar e buscar solucións á problemática do aumento de custes
19/06/2018 
O 13 de xuño celébrabase na Fegamp a reunión ordinaria do mes de xuño da Xunta de Voceiros da Fegamp
19/06/2018 
A proposta lanzada polo presidente da Fegamp para desbloquear a falta de acordo á hora de levar a cabo a comarcalización dos parques de bombeiros na provincia de Pontevedra, foi falar primeiro cos concellos de Pontevedra e Vigo e despois coa Deputación de Pontevedra; a proposta foi aceptada pola Xunta e exposta hoxe no seo da Mesa polas Emerxencias.
19/06/2018 
A Universidade de Santiago de Compostela e o Concello de Lalín organizan este curso de verán que terá lugar do 9 ao 13 de xullo de 2018, no Auditorio Municipal de Lalín. PRAZO DE INSCRICIÓN:  ata o 29 de xuño. O curso está recoñecido para o alumnado universitario con:

Páxinas