Buscador Avanzado

28/09/2018 
Curso presencial, organizado polo Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos e cofinanciado polo Ministerio de Fomento, cuio obxectivo é fomentar a implantación da metodoloxía BIM no sector da enxeñería civil e construción.
 
26/09/2018 
Este curso está organizado e impartido pola Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG).
25/09/2018 
  Ministerio de Cultura e Deporte   Extracto da Orde do 17 de setembro, pola que se convocan axudas para proxectos de salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial correspondentes a 2018. BDNS(Identif.): 415574.
25/09/2018 
- O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade organiza na Coruña este certame co apoio do concello, que é socio da rede de administracións locais - A loita contra a pobreza e a prol da igualdade son os temas centrais das obras, baseadas nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible impulsados pola ONU
20/09/2018 
Desde a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) queremos realizar unha declaración institucional sobre a postura de rexeitamento dos concellos galegos en canto á violencia sexual, sexista ou de calquera índole exercida sobre as mulleres tras a sentencia ditada pola Audiencia Provinc
19/09/2018 
  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria  Orde do 5 de setembro de 2018 pola que se crea o Premio á innovación bibliotecaria de Galicia e se convoca para o ano 2018. BDNS (Identif.): 414918. Obxecto
14/09/2018 
O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar organiza para o próximo 25 de setembro, ás 9,30h, no Pazo de Congresos e Exposicións de Santiago de Compostela, o "III Foro Xantar na Casa", sobre ese programa de entrega de comida a domicilio para persoas maiores, dependentes ou risco de exc
14/09/2018 
O 12 de setembro presentáronse na sede da Fegamp as actividades ofertadas para o curso 2018-2019 en materia de violencia de xénero nas que inclúen proxeccións, obradoiros, exposicións ou formación específica na materia, que os concellos integrantes da Rede de Entidades Locais contra a Violencia de Xénero poden solicitar de forma gratuíta.

Páxinas