CONVENIO AULAS REDE CENTROS MODERNIZACIÓN E INCLUSIÓN TECNOLÓXICA (REDE CEMIT)