CONVENIO CESIÓN INFORMACIÓN TRIBUTARIA PARA CONCESIÓN DE AXUDAS-SUBVENCIÓNS E CONTRATACIÓN COA ADMINISTRACIÓN

O presente Convenio ten por obxecto establecer un marco xeral de colaboración sobre as condicións e procedementos polos que se debe rexer a cesión, por parte da ATRIGA ás Entidades Locais de Galicia asociadas á Fegamp que se adhiran ao presente convenio, da información sinalada na cláusula sétima, que preserve en todo caso os dereitos das persoas a que se refira a información.

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon Texto do convenio653.04 KB