CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS E A FEGAMP