A Fegamp programa 25 cursos especializados para formar un milleiro de traballadores locais

Data: 

martes, 21 Xuño, 2016 (Todo o día)

A Federación Galega de Municipios e Provincias vén de aprobar o Plan Interadministrativo de Formación Continua para 2016, cun total de 25 cursos que pretenden mellorar as capacidades do persoal que traballa nos concellos galegos. A programación conta cun total de 1060 prazas dispoñibles, todas elas con matrícula gratuíta. Os seminarios comezarán no mes de setembro e estarán impartidos en tres modalidades: presencial, semipresencial e en liña.

O prazo para solicitar admisión xa está aberto para aqueles traballadores e traballadoras municipais que desexen participar nos cursos. Pódense consultar as bases completas da convocatoria na ligazón: http://www.fegamp.gal/formacion/continua. Os interesados/as terán que presentar o modelo de solicitude e a documentación a través dunha destas catro vías: no correo electrónico formacion.continua@fegamp.gal; no Fax: 981 565 203; por correo postal (Fegamp, rúa Varsovia 4C 6º andar – Área Central. 15707 Santiago de Compostela) ou de xeito presencial, acudindo á sede da Fegamp

Cada empregado/a local poderá pedir ata un máximo de 3 cursos e terán preferencia aqueles/as que nunca contaran con praza. A data final para inscribirse é o 5 de xullo, pero se hai cursos que non cobren o total das prazas ofertadas, a matrícula permanecerá aberta ata completar o aforo.

A Fegamp pretende con esta iniciativa axudar a que os empregados das Administracións Locais poidan actualizar o seu coñecemento e avanzar na formación sobre cuestións lexislativas, xurídicas, das TIC e outros eidos, vinculando estas áreas aos temas de actualidade.

PLAN INTERADMINISTRATIVO FEGAMP-2016

1. A LEI DE TRANSPARENCIA, ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA E BO GOBERNO EN CLAVE LOCAL

2. O PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO LOCAL TRAS A REFORMA DA LEI 39/2015

3. COACHING PARA MELLORAR O RENDEMENTO PERSOAL E PROFESIONAL NAS ORGANIZACIÓNS

4. MODERNIZACIÓN DA LINGUAXE ADMINISTRATIVA. TÉCNICAS DE ESCRITURA, ESTILO E REDACCIÓN DE DOCUMENTOS

5. COMMUNITY MANAGER NA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

6. A NOVA LEI DO SOLO DE GALICIA

7. LEI 2/2015, DO EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA

8. O USO DAS REDES SOCIAIS E TECNOLOXÍAS 2.O COMO FERRAMENTA DE MELLORA DOS SERVIZOS PÚBLICOS

9. A POLICIA LOCAL NA PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE

10. COMO XESTIONAR E RESOLVER CONFLITOS NA ATENCIÓN AO PÚBLICO

11. A CONTABILIDADE PÚBLICA LOCAL, ESPECIAIS INCIDENCIAS DAS OPERACIÓNS DE FIN DE EXERCICIO

12. O CUSTO EFECTIVO DOS SERVIZOS

13. OPCIÓNS LABORAIS: EMPRENDEMENTO E AUTOEMPREGO

14. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN CON PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS

15. A SMART CITY, INTEGRACIÓN DAS TIC NA XESTIÓN DAS CIDADES DO FUTURO

16. PLANS DE SANEAMENTO EN ENTIDADES LOCAIS

17. FORMAS DE PRESTACIÓN, CONTRATACIÓN, CONTROL E AVALIACIÓN DOS SERVIZOS LOCAIS

18. TALLER: XESTIONA OS TEUS PROXECTOS EUROPEOS CON ÉXITO

19. LEI 40/2015, DE RÉXIME XURÍDICO DO SECTOR PÚBLICO

20. A CREATIVIDADE E A INNOVACIÓN COMO FERRAMENTAS DE XESTIÓN NA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

21. SENSIBILIZACIÓN ANTE O PATRIMONIO CULTURAL E A CONSERVACIÓN PREVENTIVA

22. O RÉXIME XURÍDICO DO PERSOAL LABORAL DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

23. SISTEMA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA gvSIG

24. OS EXPEDIENTES SANCIONADORES NA ADMINISTRACIÓN LOCAL E A SÚA PROBLEMÁTICA

25. XESTIÓN DE PROXECTOS COLABORATIVOS CON TRELLO.