INSTRUCIÓN POLA QUE SE DITAN OS CRITERIOS COMÚNS SOBRE OS USOS PERMITIDOS NOS TERREOS DEDICADOS Á ACTIVIDADE AGROPECUARIA (AGRÍCOLA, GANDEIRA E FORESTAL) EN ZONAS DE REDE NATURA 2000

Esta instrución conxunta da Dirección Xeral de Conservación da Natureza e da Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal pode descargala a continuación en pdf. 

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon Texto da instrución1.61 MB