Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Data: 

17/04/2018

Proxecto de Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal. Ten por obxecto adaptar o ordenamento xurídico español ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos personais e a libre circulación destes datos, e completar as súas disposicións.

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon proxectoleiprotecciondatos.pdf317.64 KB