MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN PARA A CONCESIÓN DIRECTA DE AXUDAS AO PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2018-2019