PARTICIPACIÓN NOS INGRESOS DO ESTADO: ANÁLISE DA ENTREGA A CONTA ANO 2016 E ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN DEFINITIVA ANO 2014