Xestión Sostible

 

Aquí pode atopar documentación de utilidade para o desenvolvemento da xestión sostible no eido da administración local en particular: guías, manuais de boas prácticas, experiencias e actuacións doutras entidades, webs de interese, etc.

 

 

Recomendacións para o uso e promoción de compost en obras públicas e restauración

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, a través da Subdirección Xeral de Residuos está a desenvolver distintas actuacións para a mellora da xestión de residuos urbanos. Estas actuacións están financiadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER). Unha destas actuacións corresponde ás Actuacións para a promoción e apoio ao uso do compost. 

Arquivos: