AVISO IMPORTANTE
Dada a situación excepcional na que nos atopamos por mor do COVID-19,
na tramitación das solicitudes
O SELO DA ENTIDADE PODERÁ SER SUBSTITUÍDO POLO ENCABEZAMENTO DA NÓMINA
(SÓ ENCABEZAMENTO)

Áreas > Formación

Formación Continua

Ligazóns en Formación Continua

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2020

INSCRICIÓNS:

PRAZO: PECHADO O PRAZO DE INSCRICIÓN

IREMOS INFORMANDO DOS CAMBIOS DE DATAS DOS CURSOS QUE ASÍ O PRECISEN

Problemas para ver algún ficheiro?

Algún navegador permite abrilo, cubrilo e asinalo electrónicamente sen ter que gardalo no ordenador.

No caso contrario pode descargalo pulsando sobre o ligazón do ficheiro co botón dereito do rato e pulsando en "Gardar ligazón como...". Unha una vez gardado no seu ordenador xa pode cubrilo, asinalo e envialo

Descargas: 

Páxinas