Axudas e Subvencións

29/09/2018 

 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

25/09/2018 

 

Ministerio de Cultura e Deporte

 

Extracto da Orde do 17 de setembro, pola que se convocan axudas para proxectos de salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial correspondentes a 2018. BDNS(Identif.): 415574.

19/09/2018 

 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

Orde do 5 de setembro de 2018 pola que se crea o Premio á innovación bibliotecaria de Galicia e se convoca para o ano 2018. BDNS (Identif.): 414918.

Obxecto

Páxinas