Axudas e Subvencións

31/03/2017 

 

Axencia Galega das Industrias Culturais

 

Resolución do 17 de marzo de 2017 pola que se aproban as bases de subvencións a festivais de artes escénicas e de música, e se convocan para o ano 2017. BDNS (Identif.): 339832.

 

Páxinas