Axudas e Subvencións

25/12/2017 

 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

18/12/2017 

 

Axencia Galega das Industrias Culturais 

Resolución do 4 de decembro de 2017 pola que se aproban as bases de subvencións a festivais do sector audiovisual e se convocan para o ano 2018. BDNS (Identif.): 375048.

12/11/2017 

 

Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital

Real Decreto 898/2017, do 6 de outubro, polo que se regula a concesión directa de subvencións para a contratación de servizos de acceso de banda larga fixa de alta velocidade a 30 megabits por segundo.

Páxinas