Axudas e Subvencións

02/07/2019 

 

Consellería de Cultura e Turismo 

Orde do 24 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases do Premio á innovación bibliotecaria de Galicia e se convoca para o ano 2019 (código de procedemento CT237A). BDNS (Identif.): 468866.

Páxinas