Axudas e Subvencións

12/06/2017 

 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

10/06/2017 

 

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 

Resolución do 1 de xuño de 2017 pola que se convoca a oitava edición dos premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural. BDNS (Identif.): 349903.

Obxecto

01/06/2017 

 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

ORDE do 19 de maio de 2017 pola que se convocan axudas dirixidas a escolas de música non dependentes desta consellería. BDNS(Identif.): 348687.

Obxecto

Páxinas