Axudas e Subvencións

20/01/2017 

 

Axencia Turismo de Galicia 

19/01/2017 

 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

27/12/2016 

 

Axencia Galega das Industrias Culturais

RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2016 pola que se aproban as bases de subvencións a festivais do sector audiovisual e se convocan para o ano 2017. BDNS (Identif.): 326251

Obxecto

Páxinas