Circulares

24/03/2015 

A Comisión Executiva da Fegamp do pasado 18 de febreiro decidíu enviar unha carta á Dirección Xeral de Rexistros e Notariado do Goberno para pedirlle que non se aplique a disposición da Lei 20/2011, de 11 de xu

13/03/2015 

O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (MINHAP) publicou dúas notas informativas relacionadas con cuestións procedimentais do 'Fondo de Impulso Económico' e ao réxime de autorización das operacións de

22/01/2015 
A Federación Galega de Municipios e Pronvicias (Fegamp) enviou unha carta ás entidades locais para dar conta de que as sociedades de aut

Páxinas