Novas

03/05/2006 

A grandes liñas esta comisión centrarase en estudar e propoñer os mecanismos para o financiamento estable dos técnicos locais de emprego, profundar nos programas de cooperación entre a administración autonó

27/04/2006 

O Instituto de la Mujer, organismo dependente do Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociais, pon en marcha unha liña de colaboración coas entidades locais para que poidan acondicionar e equipar os centros para a muller, a través de conve

27/04/2006 

A asunción paulatina por parte da Xunta dos custos de mantemento dos centros de saúde será o obxecto de estudo neste grupo de traballo

27/04/2006 

Xosé Crespo solicita ao secretario xeral para a Prevención da Contaminación e o Cambio Climático do Ministerio de Medio Ambiente que “o Goberno central bote unha man a Galicia porque o merece e é o xusto”, ante a reducci

25/04/2006 

O Consello Federal remitirá un manifesto de apoio ao Goberno autonómico, que sirva para reforzar a postura de instar ao Goberno central a que manteña a potencia que estaba prevista

17/04/2006 

Organizadas de xeito conxunto pola Femp, pola Fegamp e pola Red de Ciudades Españolas por el Clima, desenvolveranse en Santiago o próximo 27 de abril. A inscrición no encontro, que conta coa colaboración do Ministerio de Medio

05/04/2006 

Xosé Crespo e os distintos voceiros da federación demandaron da Xunta unha “especial sensibilidade” cos concellos á hora de aplicar a normativa urbanística

03/04/2006 

As materias que se debaterán neste grupo de traballo, enerxía eólica, turismo e áreas comerciais, son de especial transcendencia para os concellos

30/03/2006 

Hoxe quedou constituída a comisión mixta paritaria entre a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Consellería de Cultura e Deportes que establece o Pacto Local para mellorar os procedementos en materia de patrimonio h

30/03/2006 

Crespo anunciou que a federación que preside vai asinar coa consellería un convenio marco en materia de incedios, tras chegar hoxe a un acordo

Páxinas