Medio Rural

 

Este convenio ten por obxecto instrumentar a cooperación da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da Consellería do Medio Rural, Seaga, e a Fegamp, cos concellos que voluntariamente se adhiran ao presente convenio, mediante o establecemento... Ler máis

25/11/2020 

 

Desde finais do mes de xullo detectouse en varios países do leste de Europa a circulación de virus da influenza aviar de alta patoxenicidade (en diante IAAP) do serotipo H5N8, tanto en aves domésticas coma silvestres. Cabe sinalar que este serotipo non ten carácter zoonótico, é dicir... Ler máis

31/07/2018 

Documento da REUNIÓN DA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDO E ANÁLISE DAS REFORMAS DA POLÍTICA FORESTAL, DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS E DO PLAN FORESTAL DE GALICIA, AVALIANDO A EXPERIENCIA ACUMULADA DENDE 2006 E, ESPECIFICAMENTE, A EXTRAORDINARIA VAGA DE LUMES QUE VÉN DE SUFRIR... Ler máis