Buscador Avanzado

15/10/2021 
Desde la Fundación Conama  nos gustaría invitarles a participar en la Encuesta sobre el uso de la naturaleza para la solución de retos urbanos, con el objetivo de conocer el grado de implementación de las soluciones ba
08/10/2021 
Xornada divulgación "Estratexias e sistemas de eliminación do plumeiro da pampa (Cortaderia selloana).
04/10/2021 
No BOE de 28 de setembro publicouse a Orde pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións da Fundación Biodiversidade,  F. S.
30/08/2021 
No BOE de 4 de agosto de 2021 publicouse Real Decreto 692/2021, do 3 de agosto, polo que se regula a concesión directa de axudas para investimentos a proxectos singulares locais de enerxía limpa en muni
05/08/2021 
Destinatarios: O premio está aberto a calquera organización ou persoa involucrada en Natura 2000, incluídas as autoridades públicas e locais, empresas, ONG, propietarios de terras, institucións educativas e particulares.
03/08/2021 
O BOE de 27 de xullo de 2021 publica a Orde TED/800/2021, do 23 de xullo, pola que se aproban as bases reguladoras do Programa de incentivos a proxectos singulares en mobilidade  eléctrica (Programa  MOVES
22/07/2021 
O 13 xullo abriuse a primeira convocatoria do programa LIFE no período 2021-2027, o cal comprende catro  sub-programas: biodiversidade e natureza, calidade de vida e economía circular, mitigación do cambio climático e adaptación, e a transición enerxética.
14/07/2021 
O obxecto é desenvolver as medidas oportunas para difundir a plataforma de núcleos rurais abandonados entre os concellos e profesionais da intermediación inmobiliaria, coa finalidade última de acadar a recuperación destes núcleos, mediante a rehabilitación dos inmobles, e de darlles unha nova vid

Páxinas