Buscador Avanzado

16/04/2015 
  Consellería de Traballo e Benestar ORDE do 18 de febreiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras dos premios á cooperación e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. Finalidade
15/04/2015 
O presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), José Manuel Rey Varela, asinou un convenio marco co decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia, Oriol Sarmiento Díez, que permitirá a realización de prácticas formativas remuneradas nas deputacións provinci
10/04/2015 
  Consellería de Traballo e Benestar ORDE do 27 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases do programa Deseñando o teu futuro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. Obxecto
09/04/2015 
  Axencia Turismo de Galicia RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos Premios Camiño de Santiago e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.
08/04/2015 
Esta ordenanza regula a implantación da administración electrónica nos concellos mediante o impulso da utilización dos medios e canles electrónicas no desenvolvemento da actividade administrativa dos mesmos, tanto para a súa relación coa cidadanía como coas restantes administracións públicas, de
09/04/2015 
O presidente da Federación Galega de Municpios e Provincias (Fegamp), José Manuel Rey Varela, a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia da Xunta (Amtega), Mar Pereira Álvarez, e o decano do Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia (Cpeig), presentaron on

Páxinas