Buscador Avanzado

04/03/2015 
Os centros educativos participantes en Voz Natura poden
03/03/2015 
Máis moderna e sinxela, simplifica as búsquedas e inclúe as informacións clave sobre o municipalismo galegoMáis moderna e sinxela, simplifica as búsquedas e inclúe as informacións clave sobre o municipalismo galego
27/02/2015 
Entre 2015 e 2020 a lexislación internacional sobre transporte marítimo está a punto de experimentar un cambio importante.
27/02/2015 
Esta actividade lúdica consiste en ver por equipos o maior número de especies de aves posible dentro do municipio da Coruña, utilizando material óptico (prismáticos/telescopio) e procurando empregar medios de transporte respectuosos co entorno (bus urbano, bicicleta ou a pé).
27/02/2015 
Un programa de alianzas estratéxicas e un chamamento á acción colaboradora para garantir un futuro mellor ás nosas áreas protexidas.
27/02/2015 
A Comisión Europea (CE) abriu unha consulta pública 'EU survey on Earth observation in a global context', para buscar contribucións de todas aquelas persoas interesadas nos temas de observación da terra (EO) nun contexto e aproximación globais.
27/02/2015 
RESOLUCIÓN DO 13 DE FEBREIRO DE 2015, DE PARQUES NACIONAIS, POLA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE VOLUNTARIADO, NO MARCO DO PLAN DE SENSIBILIZACIÓN E VOLUNTARIADO NA REDE DE PARQUES NACIONAIS, E CENTROS E TERREOS ADSCRITOS AO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONAIS PARA
20/02/2015 
As bases están expostas no taboleiro do concello, Área de Igualdade e na páxina web http://www.carballino.org 

Páxinas