Buscador Avanzado

18/06/2008 
Organizado polo Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos Presentación das Comunicacións antes do 30 de xuño de 2008. www.ciccp.es/
18/06/2008 
A Fegamp e o Colexio de Enxeñeiros de Camiños asinan un convenio de colaboración para a formación de enxeñeiros municipais
17/06/2008 
Na Xornada Informativa sobre a Mellora da Xestión da Augas nos Concellos de Galicia o presidente da Fegamp anunciou o acordo dun plan de pequenas obras hidráulicas nos concellos dotado con 200.000 euros por instalación&
16/06/2008 
O grupo de traballo da Comisión de Sanidade do pacto local acadou un acordo que afectará a 272 centros e que queda pendente tan só do trámite de ratificación pola Comisión do Pacto Local, a Executiva
14/06/2008 
Carlos Fernandez afirma que a Fegamp incentivará a participación dos concellos nesta iniciativa que pretende servir de "instrumento" para a conciliación da vida laboral, persoal e familiar dos pais e promover hábitos
12/06/2008 
Os cursos, que contarán cun presuposto de máis de 215.000 euros, celebraranse en Santiago, Pontevedra, Lugo e Ourense  

Páxinas