Acordo da Comisión Executiva da FEMP en relación á reducción de salarios dos cargos electos e dos altos cargos locais.