AXUDAS PARA A EXECUCIÓN DE PROXECTOS SINGULARES ORIENTADOS Á MODERNIZACIÓN COMERCIAL EN ZONAS DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA OU MUNICIPIOS CON RÉXIME DE LIBERDADE DE APERTURA. PRAZO: 30-06-2017

Data: 

martes, 30 Maio, 2017 (Todo o día) a venres, 30 Xuño, 2017 (Todo o día)

 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de España

Convocatoria pública para a concesión de axudas para a execución de Proxectos singulares orientados á modernización comercial en zonas de gran afluencia turística ou municipios con réxime de liberdade de apertura.

Bases Reguladoras

As bases polas que se regula esta convocatoria pódense consultar na Web http://www.camara.es

Beneficiarios

Os beneficiarios das axudas poderán ser:

1. Concellos.

2. Consorcios públicos/privados, ou formas asociativas similares que conten cunha articulación xurídica específica, constituídos para a execución e xestión dos proxectos, por Concellos e asociacións de comerciantes responsables da xestión do centro comercial.

As áreas comerciais urbanas e os equipamentos comerciais comerciantes polo miúdo deben estar localizados en zonas de gran afluencia turística ou municipios con réxime de liberdade de apertura.

Orzamento

O orzamento para o desenvolvemento das actuacións descritas na convocatoria ascende a 1.760.000 euros.

Os proxectos poderán desenvolverse naquelas Comunidades Autónomas que contan con dispoñibilidade de fondos FEDER correspondentes ao Programa Operativo de Crecemento Intelixente 2014-2020, cuxo detalle ser recolle na cláusula 6.ª da convocatoria.

Prazo

A data límite de presentación das propostas no 30 de xuño de 2017.

 

Descargas: 

galer_a_fotos