A COMISIÓN ENTRE A FEGAMP E A CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL EN MATERIA DE URBANISMO PÚXOSE HOXE EN MARCHA

Xosé Crespo e os distintos voceiros da federación demandaron da Xunta unha “especial sensibilidade” cos concellos á hora de aplicar a normativa urbanística