Con data 31 de decembro de 2008, publicouse no DOG a Lei 16/2008 do 23 de decembro, na que se contempla na súa disposición final terceira, a modificación da Lei 9/1995, do 10 de novembro do CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA.