Conama. Sondaxe de opinión de responsables municipais de residuos

A presente sondaxe de opinión é unha iniciativa impulsada polo comité técnico “ CT-43 Experiencias sobre a recollida selectiva de residuos”, para Conama 2020, e está dirixido a responsables de residuos de entidades locais, co obxectivo de coñecer a súa opinión sobre a situación actual e futura da xestión de residuos que teñen que afrontar os municipios.

Información maís relevante sobre a sondaxe: