Conclusións do Intercambio de Experiencias Locais en Educación Ambiental