CONCURSO MARÍA MOLINER PARA MUNICIPIOS DE MENOS DE 50.000 HABITANTES E AXUDAS CONSISTENTES EN LOTES DE LIBROS. PRAZO: 28-04-2016

Data: 

mércores, 6 Abril, 2016 (Todo o día) a xoves, 28 Abril, 2016 (Todo o día)

 

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

Extracto da Resolución do 30 de marzo de 2016 da Secretaría de Estado de Cultura pola que se convoca o concurso de proxectos de animación á lectura María Moliner en municipios de menos de 50.000 habitantes e as axudas en concorrencia competitiva consistentes en lotes de libros, correspondentes ao ano 2016. BDNS (Identif.): 303011.

Finalidade

Incentivar as accións de animación á lectura de nenos e mozos, de eficiencia e labor bibliotecaria, así como de integración social nas bibliotecas de municipios de menos de 50.000 habitantes.

O concurso consistirá na entrega dun máximo de 300 lotes de libros ás bibliotecas dos municipios cuxos proxectos fosen seleccionados, así como no otorgamiento de premios en metálico ás tres bibliotecas municipais dos municipios que obteñan a mellor puntuación.

Beneficiarios

Poderán acceder á presente convocatoria aqueles concellos de menos de 50.000 habitantes que teñan unha biblioteca pública a cargo da cal haxa persoal.

Bases reguladoras

Orde CUL/2912/2010, do 10 de novembro, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das subvencións públicas do Ministerio de Cultura en réxime de concorrencia competitiva.

Importe

O importe máximo para esta obrigación será de 640.000 euros.

Prazo

Vinte días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación deste extracto no BOE.

 

Descargas: