Consello: A Xunta aproba a sinatura dun convenio coa Fegamp mediante o que se achegará un millón de euros aos concellos de menos de 5000 habitantes para axudar a que recuperen o equilibrio financeiroA XUNTA ACHEGARÁ UN MILLÓN DE EUROS AOS CONCELLOS DE MENOSDE 5.000 HABITANTES PARA AXUDALOS A RECUPERAR O SEU EQUILIBRIOFINANCEIRO

Así o recolle un convenio de colaboración entre a Consellería de Presidencia e a FEGAMP cuxa sinatura autorizou esta mañá o Consello da Xunta

Favorecerase a 199 municipios de Galicia que agora mesmo ven comprometidaseriamente a eficacia das súas respostas ás demandas e necesidades cidadás,sobre todo no que respecta ás políticas sociais e de fomento de emprego

A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza achegará un millón de euros aos concellos de menos de 5.000 habitantes co obxecto de axudarlles a recuperar o seu equilibrio financeiro e orzamentario. Así o recolle un convenio de colaboración entre a Consellería de Presidencia e a Federaci&oac