CONVENIO AULAS REDE CENTROS MODERNIZACIÓN E INCLUSIÓN TECNOLÓXICA (REDE CEMIT)

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS COMO ENTIDADE COLABORADORA NA XESTIÓN DE SUBVENCIÓN E PARA O DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE INCLUSIÓN DIXITAL NO EIDO DA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

Descargas: 

galer_a_fotos