CONVENIO DE COLABORACIÓN XUNTA - FEGAMP PARA TRAMITACIÓN DOS PROCEDEMENTOS SANCIONADORES MEDIDAS PREVENCIÓN COVID-19

O presente convenio ten por obxecto instrumentar a encomenda de xestión polos distintos concellos galegos incluídos no ámbito subxectivo de aplicación á Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da Vicepresidencia primeira e Consellería de presidencia, Xustiza e Turismo, para a realización de actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación, dos procedementos sancionadores derivados dos incumprimentos das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o COVID- 19, cando tal incumprimento sexa subsumible nalgún dos supostos-tipo de infracción en materia de saúde pública no ámbito que alcance a competencia dos concellos.
As condicións de funcionamento polas que se rexerá a presente encomenda de xestión serán as recollidas no Anexo I, e no capítulo II do presente documento.

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon Texto do convenio903.28 KB