CONVENIO PARA A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN E PROTECCIÓN DA SAÚDE 2020

A finalidade do convenio é regular as condicións que rexerán a relación entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde, a Fegamp como entidade colaboradora e os concellos que se adhiran e acepten as subvencións destinadas ao financiamento e desenvolvemento de programas de axudas para as UAD, a través dos Concellos que dispoñan destas unidades, atendendo a planificación, criterios, guías, programas e procedementos establecidos polo Servicio Galego de Saúde no circuíto de asistencia sanitaria aos trastornos adictivos en Galicia.

Descargas: