A Dirección Xeral de Saúde Pública, vai realizar os controis de calidade microbiolóxica das augas de baño incluídas no censo oficial de zonas de augas de baño do ano 2010.

Os resultados dos controis durante a temporada, así como a cualificación final de cada zona de augas de baño poderán consultarse na páxina web da Dirección Xeral de Saúde Pública e Planificaci&oac