ENQUISA PARA COÑECER SE OS CONCELLOS GALEGOS SON ACCESIBLES PARA AS PERSOAS XORDAS