ENTRA EN FUNCIONAMENTO O XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA

O xustiprezo dos procesos expropiatorios que realicen as entidades locais galegas será fixado por este órgano colexiado independente