A FEGAMP ACHEGARÁ A SEMANA QUE VÉN A MEDIO RURAL AS SÚAS PROPOSTAS EN RELACIÓN Á LEI DE INCENDIOS

A Federación limitarase a facerlle suxerencias ao borrador nas materias que teñan incidencia directa sobre a autonomía local