Fegamp e consellería de Sanidade asinan o convenio marco para o desenvolvemento do Pacto Local en materia sanitaria