FEGAMP E INDUSTRIA FORMALIZAN A CREACIÓN DA COMISIÓN PARITARIA MIXTA DO PACTO LOCAL

As materias que se debaterán neste grupo de traballo, enerxía eólica, turismo e áreas comerciais, son de especial transcendencia para os concellos