A FEGAMP INSTA AOS CONCELLOS A COLABORAR COA AXUDA HUMANITARIA PARA A RECONSTRUCCIÓN DE HAITÍ

A Executiva acorda doar 3.000 euros e recomenda aos municipios a colaboración a través do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade