A FEGAMP INSTA AOS CONCELLOS A PARTICIPAR NA CAMPAÑA PANOS BRANCOS CONTRA A DROGA